Cú pháp Short Code nội dung

Cú pháp Short Code nội dung

Nội dung setup dùng cú pháp code trong nội dung danh mục:

[gallery-campaign image1="Link ảnh trong quản lý file" link1="Liên kết cần gắn" image2="Link ảnh trong quản lý file" link2="Liên kết cần gắn" image3="Link ảnh trong quản lý file" link3="Liên kết cần gắn" image4="Link ảnh trong quản lý file" link4="Liên kết cần gắn" limit="4"]

Tối đa 5 ảnh hoặc tùy theo giới hạn giao diện setup.
*limit để giới hạn số ảnh đang dùng hiển thị

Viết bình luận

Bình luận

Hiện tại bài viết này chưa có bình luận.

Bài viết liên quan:

Bản quyền thuộc về MewTheme.
Lên đầu trang
MewTheme - Phát triển giao diện, thiết kế Website chuyên nghiệp trên nền tảng RubyWeb MewTheme - Phát triển giao diện, thiết kế Website chuyên nghiệp trên nền tảng RubyWeb MewTheme - Phát triển giao diện, thiết kế Website chuyên nghiệp trên nền tảng RubyWeb
Trang chủ Danh mục Liên hệ Dịch vụ Giỏ hàng