[Google Sheets cho Nghề Nhân sự] Phần 1 - STT - Format Date - Xác thực dữ liệu & Cố định dòng cột

0:00 Mở đầu

02:43 Đánh STT nhanh (Cách 1)

03:40 Đánh STT nhanh (Cách 2)

05:04 Vì sao cần Format Date

06:13 Cách Format Date

10:36 Xác thực dữ liệu Date

12:18 Ctrl ;

13:09 Vì sao cần Xác thực dữ liệu dải ô

14:02 Xác thực dữ liệu từ 1 dải ô

16:53 Xác thực dữ liệu hộp kiểm

17:42 Cố định dòng, cột (freeze)

Cùng khám phá nào bạn ơi Cảm ơn Thầy Bùi Đoàn Chung, admin Group Nghề Nhân Sự Việt Nam đã ủng hộ và hợp tác với Giang để thiết kế chương trình đào tạo này. Các bạn có thể join Group để được chia sẻ mỗi ngày các kinh nghiệm về nghề nhân sự.

 

Bản quyền thuộc về MewTheme.
Lên đầu trang
MewTheme - Phát triển giao diện, thiết kế Website chuyên nghiệp trên nền tảng RubyWeb MewTheme - Phát triển giao diện, thiết kế Website chuyên nghiệp trên nền tảng RubyWeb MewTheme - Phát triển giao diện, thiết kế Website chuyên nghiệp trên nền tảng RubyWeb
Trang chủ Danh mục Liên hệ Dịch vụ Giỏ hàng